گزارش تصویری وبینار چهارمین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه شهیدباهنر کرمان،دوشنبه 24 شهریورماه99