گزارش اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه(مروری بر فعالیت‌های فرهنگی، عمرانی، علمی و پژوهشی در منطقه چهلمنی شهرستان قلعه‌گنج)
Loading the player...