وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مقام شامخ سپهبد شهید سلیمانی ادای احترام کرد