وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با خانواده شهید باهنر در کرمان دیدار کرد