نشست مشترک پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) و دانشگاه شهید باهنر کرمان