سفر وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با بازدید از دانشگاه علمی کاربردی هواپیمایی ماهان به پایان رسید