جناب آقای دکتر محمدرضا محمدآبادی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه، انتخاب جناب‌عالی را به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Small Ruminant Research را تبریک عرض می‌نماییم.