تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی- پژوهشی بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) امضا شد