محل درج عکس

نام و نام خانوادگی: اکرم میرزایی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مدت تصدی: از سال 1401

تلفن :0343325477-03431323070-03431323071

 پست الکترونیکی :pub-relation@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

شکوفه جوادی

حامد حسین خانی

 مهدی نقی زاده

 فرزاد حسام عارفی

 مجید بخشی

 مهران بنی طباه

 سیدجواد محمدی پور

 مرحوم سید رامین معین زاده میرحسینی

 علیرضا هاشمی نژاد