محل درج عکس      

 نام و نام خانوادگی : شکوفه جوادی

 آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 مدت تصدی : از سال 1397 تاکنون

 تلفن :0343325477-03431323070-03431323071

 پست الکترونیکی :pub-relation@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

حامد حسین خانی

 مهدی نقی زاده

 فرزاد حسام عارفی

 مجید بخشی

 مهران بنی طباه

 سیدجواد محمدی پور

 مرحوم سید رامین معین زاده میرحسینی

 علیرضا هاشمی نژاد