1. مجموعه آموزشی رفاهی صبا جهت استفاده پرسنل دانشگاه و افراد درجه یک خانواده آن ها می باشد و پذیرش فقط براساس نامه روابط عمومی انجام می شود و افراد مراجعه کننده صرفا با ارائه کارت شناسایی پذیرش خواهند شد.
 2. اگر مشخصات افراد با نامه ارسالی مطابقت نکند به طور حتم از ورود افراد جلوگیری به عمل خواهد آمد. خواهشمند است توجه جدی عنایت فرمایید.
 3. زمان تخلیه اتاق 10 صبح و ساعت تحویل 3 بعدازظهر است. چنانچه در ساعت مقرر اتاق تحویل داده نشود یک شب به مدت اقامت اضافه و هزینه دریافت خواهد شد.
 4. رعایت نظم  نظافت در شأن شماست.
 5. حضانت و حفاظت از اموال مهمانسرا وظیفه همگان است.
 6. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طرف مهمانان و یا کمبود در مهمانسرا موضوع به روابط عمومی دانشگاه منعکس می گردد.
 7. افرادی که بیش از دوبار در رعایت مقررات بی توجهی نمایند و گزارش آن حاصل شود روابط عمومی از پذیرش مجدد آن ها معذور است.
 8. انتظار دارد در پذیرش و تخلیه به موقع نهایت همکاری با مسئولین مهمانسرا به عمل آید. بدیهی است که این امر، احترام به سایر همکارانی است که بعد از شما قصد استفاده دارند.
 9. مدیر مجموعه موظف است پس از حصول اطمینان از رعایت قوانین توسط مهمانان ارجمند و سلامت وسایل در اختیار، نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. در غیر این صورت خسارت وارده توسط استفاده کننده جبران و بعد تسویه حساب شود.
 10. پیشنهاد ها و راهکارهای مفید شما را در امر ادراه مهمانسرا پذیرا هستیم.
 11. قیمت تصویب شده هزینه های مجتمع رفاهی-آموزشی صبا در تهران طبق مصوبه مورخ 3مردادماه1397 برای کارکنان دانشگاه هر شب مبلغ 350.000 ریال و وابستگان درجه یک، هر شب مبلغ 600.000ریال است.
 12. افراد درجه یک شامل:پدر، مادر، همسر و فرزندان است.

روابط عمومی دانشگاه شهیدباهنر

 


هویت شما قبل از استفاده از این پورتلت باید احراز شود.